Riool ontstoppen Kerkrade

Het riool ontstoppen is de aangewezen strategie bij een verstopping of slecht doorstromende afvoer. Begint u zich steeds meer te ergeren aan het traag weglopende afvalwater of die indringende rioolstank? Laat de rioolservice van Beumers Rioolservice BV dan uw riool ontstoppen in Kerkrade en uw ergernissen zijn weldra verdwenen.

Vaak komt een verstopping tot stand nog voordat het afvalwater daadwerkelijk bij het riool aankomt. Het meest regelmatig komen verstoppingen voor in de minder wijde afvoerleidingen die vanuit het pand uitkomen op het riool. Uiteraard helpen we u ook met het ontstoppen van deze afvoerleidingen. Bel 045 - 200 04 02 of vraag een offerte aan via het contactformulier.

Werkwijze riool ontstoppen Kerkrade

Om de meest optimale ontstoppingsmethode te bepalen beginnen we normaliter met een observatie van de situatie. Wat is de precieze plek van de verstopping? Is het buiten of binnen, in het riool of in een afvoervoerleiding? En om welke reden is de verstopping ontstaan? Gaat het om de accumulatie van viezigheid gaandeweg of is er iets verzakt of kapot?

Zodra dat allemaal helder is bespreken we de situatie met u en stellen we een oplossing voor. Bij een verstopping komt dat in de meeste gevallen neer op rioolreiniging onder hoge druk of het verwijderen van de blokkade met een ontstoppingsveer. Het uitspuiten met hoge druk wordt hoofdzakelijk ingezet bij bredere leidingen zoals het riool terwijl een veer wordt gebruikt voor smalle afvoerleidingen.

Oorzaken verstopt riool Kerkrade

De noodzaak tot ontstoppen wordt vaak veroorzaakt door een opeenhoping van afval en viezigheid. Vet, zeep, etensresten, haar, het hecht zich allemaal als een grote kluwen aan elkaar en zorgt op die manier voor een blokkade in een afvoerleiding of rioolbuis. Af en toe komen we ook wel eens ingegroeide boomwortels tegen of vreemde objecten die per ongeluk in het riool zijn terechtgekomen.

Een verstopping kan ook het gevolg zijn van een beschadiging aan het riool. Een verzakking of een breuk kan leiden tot een vergelijkbare situatie als een verstopte afvoer. Doordat de rioolbuizen niet meer goed op elkaar aansluiten heeft het afvalwater meer moeite om weg te stromen en hoopt vuil zich eenvoudiger bij deze vernauwingen op.

De noodzaak tot riool ontstoppen voorkomen in Kerkrade

Het is een opgave om de noodzaak tot riool ontstoppen voor 100 procent te voorkomen. Sommige dingen heeft u nou eenmaal niet in de hand. Wel is het mogelijk door bewust te letten op alles dat in de afvoer verdwijnt de kans op een verstopping te verkleinen. Wees voorzichtig met etensresten, vet, spoel geen vreemde dingen door de wc en haal consequent de haren uit het doucheputje.

En als u de problemen liever voor blijft is preventieve rioolreiniging ook een goede keuze. Dan wordt het riool eens in de zoveel tijd helemaal schoon gespoten en kijken we meteen of alles er nog goed bijligt. Zo wordt niet alleen een verstopping voorkomen maar komen mogelijke gebreken aan het licht voordat ze voor problemen kunnen zorgen.

Contact met Beumers Rioolservice BV voor ontstoppen in Kerkrade

Is er onfortuinlijk genoeg toch een verstopping ontstaan? Doe dan in Kerkrade een beroep op Beumers Rioolservice BV. Wij helpen met ontstoppen ongeacht de omvang of de plaats van de verstopping. Het toilet, het riool, de keukenafvoer, wij lossen het voor u op. We zijn te bereiken via 045 - 200 04 02 en het contactformulier.